Nyheter

Lidl slutar sälja engångsgrillar

Med anledning av den höga brandrisken på flera håll i landet har Lidl tagit beslut om att fasa ut engångsgrillar ur sortimentet. De engångsgrillar som finns i lager kommer säljas slut, tills dess följer Lidl Svensk Dagligvaruhandels branschöverenskommelse samt informerar löpande i butik om riskerna.

– Att helt ta bort engångsgrillarna ur sortimentet är vårt bidrag för att minska brandrisken i skog och mark. Dessutom är det ett steg i det viktiga arbetet att fasa ut onödiga engångsartiklar och därmed minska nedskräpning i naturen och i offentliga miljöer, säger Annika Skogvik tf. Hållbarhetschef på Lidl Sverige.

Lidl är medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel och följer den branschöverenskommelse som togs fram med anledning av den torra sommaren 2018:

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en Länsstyrelse rekommenderat kommuner i länet att införa eldningsförbud på allmän plats, upphöra med försäljning av engångsgrillar i butikerna, i de relevanta kommunerna. Försäljningsstoppet ska börja gälla så fort det är praktiskt möjligt och gälla till dess att rekommendationen tas bort av Länsstyrelsen.

Lidl kommer att informera kunder i butik genom informations- och varningsskyltar och uppmana alla att iaktta stor försiktighet i samband med grillning samt att alltid ta reda på om det råder eldningsförbud på sin aktuella ort.

Bild: Lidl