Nyheter

Framtidens allmännytta spikas på kongressen

Bostadspolitiker och förtroendevalda från hela landet samlas när SABO bjuder in till kongress den 24-25 april i Örebro. Representanter från de kommunala bostadsföretagen samlas för att fatta beslut om SABOs namnbyte, men också för att diskutera bostadsbyggande, integration, allmännyttans framtid och bostadspolitiken i landet.

– Vi bjuder på ett späckat program och kongressen kommer att fatta viktiga och stora beslut som stakar ut en ny väg framåt för allmännyttan – ett nytt namn som speglar vår unika historia, vad vi är och vad vi ska göra i framtiden, berättar Anders Nordstrand, Vd SABO.

Press och media är välkomna att lyssna på förhandlingarna och föreläsningarna, samt delta på studiebesök.

Förutom de förtroendevalda ombuden deltar även VDar och styrelseledamöter från de allmännyttiga bostadsföretagen som observatörer. Kongressdagarna ger därför goda möjligheter att träffa personer med olika partitillhörighet från hela landet samt anställda med erfarenhet av den dagliga verksamheten i ett allmännyttigt bostadsföretag.

Arrangemanget sker i samarbete med det kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB.