Nyheter

15 hinder vid nytt bostadsområde i Göteborg

På den plats som en gång tillhörde den gamla Arlafabriken i Göteborg växer nu de första kvarteren fram i Kallebäcks Terrasser. Några meter upp på berget intill finns sedan något år tillbaka en hinderbana med 15 hinder, i olika svårighetsgrad, som Wallenstam har utvecklat.

Hinderbanans material är huvudsak i trä men här finns även nät, rep, ringar och utmaningar med höga däckväggar, näthinder, lutande väggar, balanshinder med mera. I närheten av hinderbanan finns också en grillplats med utsikt över hela Göteborg.

– Vi ville redan under byggperioden tillgängliggöra området och aktivera berget, hinderbanan är öppen året om för ungdomar och vuxna, såväl motionär som elit, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör.

Kallebäcks Terrasser kommer att omfatta 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Området kommer att utvecklas etappvis.

Det första kvarteret i området omfattar 270 hyresrätter i tre hus som klättrar längs berget och beräknas ha en första inflyttning i slutet av 2021. Utöver byggnation av bostäder påbörjas inom kort även utvecklingen av en kontorsbyggnad för cirka 1 000 arbetsplatser i en byggnad som blir som en förlängning av berget. Kallebäcks Terrassers första etapp är en del av BoStad2021.

Bild: Wallenstam