Nyheter

Vem tar notan för bostadsbristen?

Ny regering, nya möjligheter, men vad säger branschen om regeringens bostadspolitiska agenda? Välkommen till Boinstitutets lunchseminarium, 21 februari i Stockholm.

Bostadspolitiken flyttar in i finansdepartementet med biträdande finansminister Per Bolund som bostadsminister. Är det ett tecken på att bostadspolitiken nu blivit regeringens högsta prioritet? Inte en dag för sent tycker flera branschaktörer som väntar på att politiken tar ett helhetsgrepp kring frågorna, men åsikterna om vad som behöver åtgärdas är många och väcker frågan, vem tar notan för bostadsbristen?

– Unga har under lång tid betalat ett högt pris för bostadsbristen, genom höga bostadslån, dyra andrahandhyror eller tvingats bo kvar hemma, vilket hindrat dem att flytta till arbete och studier. Bostadsbristen drabbar även företagen som fått allt svårare att hitta arbetskraft, något som i förlängningen påverkar hela samhällsekonomin, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Tid: 12.00-13.00 (Lunch 11.30-12.00) Plats: T-House, Engelsbrektsplan 1, Stockholm.

Program och deltagare

Susanna Skarrie, chefredaktör, Hem & Hyra, sammanfattar och kommenterar de senaste månadernas bostadspolitiska debatt.

Anna Breman, chefekonom, Swedbank, analyserar sambandet mellan bostäder, utbildning, arbetsmarknad och tillväxt.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare, Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen, och Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, samtalar om varför bristen på av bostäder till unga får så stora konsekvenser för näringslivet samt om hur nya bostäder kan finansieras.

Bildkollage:
Från vänster: Anna Breman, Martin Hofverberg, Daniella Waldfogel, Tanja Rasmusson och Susanna Skarrie.