Nyheter

Rekord för bostadsbyggandet i Göteborg

I en färsk rapport från fastighetskontoret slås det fast att bostadsbyggandet i Göteborg 2018 slår ett nya rekord. Under året påbörjades bygget av 5 200 nya bostäder, perioden 2013-2017 har i snitt 2 900 bostäder påbörjats per år. Även när det gäller färdigställda bostäder är det en rejäl ökning. 3 168 nya bostäder färdigställdes 2018, vilket är det högsta antalet ett enskilt år sedan miljonprogrammets dagar i mitten på 70-talet.

År 2014 tog Miljöpartiet över ansvaret för stadsutveckling och bostadsbyggandet i Göteborg. Sedan dess har det skett en stor ökning i antalet färdigställda och påbörjade bostäder.

– Det är mycket glädjande att bostadsbyggandet ökar. Det är allt fler som vill bo i Göteborg och det känns roligt att bostadsbyggandet har satt riktig fart, säger Karin Pleijel (MP) kommunalråd i opposition.

Bland de områden i staden där det just nu byggs nya bostäder finns Kortedala, Bergsjön och Angered.

– Att det byggs i på fler ställen än i centrum är bra, nya bostäder i utsatta stadsdelar visar på framtidstro och är en viktig del i att bryta segregationen, säger Karin Pleijel.

De senaste åren har Göteborgs stad satsat på att det ska byggas fler hyresrätter, dels genom uppdrag till de kommunala bostadsbolagen och dels genom att kräva fler hyresrätter när privata bolag bygger på kommunens mark.

– Äntligen ser vi att kommunens krafttag för att bygga fler hyresrätter får resultat. Alla vill eller kan inte bo i bostadsrätt därför har vi satsat särskilt på bostäder för människor med lägre inkomster. Vi kommer i opposition fortsätta arbeta för att det ska byggas fler och billiga hyresrätter men vi är oroade för att Alliansen kommer rasera arbetet, säger Emmali Jansson (MP), 2 vice ordf fastighetsnämnden och tidigare ordförande i byggnadsnämnden.