Nyheter

Påbörjade men vilande planer för Ön i Umeå

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har tagit ställning till tre olika planbesked för Ön. Samtliga tre planer kommer att påbörjas men ligger vilande till dess att detaljplanen för Norra ön kommit längre samt att ett exploateringsavtal finns färdigt för medfinansiering av infrastrukturen på Ön.

– Vi har flera planer på Ön som nu ligger vilande till dess att vi har ett exploateringsavtal på plats. Den stora detaljplanen, den för norra Ön, pågår och är en viktig del för att komma vidare med övriga planer. I de vilande planprojekten finns olika idéer om hur fastigheterna ska utvecklas, hur det blir i slutändan och vilka möjligheter som finns får planarbetet utreda, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

De olika planerna gällde:
Ön 6:9
En fastighet mitt på Ön, vid Skiljevägen, på cirka 32 000m2. Sökanden vill skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, förskola och LSS-boende.

Ön 2:19
En mindre fastighet i den norra delen av Ön. Sökanden vill bygga fler bostäder och ha möjlighet till centrumverksamhet.

Ön 5:8
En obebyggd fastighet vid korsningen Muddervägen och Skiljevägen. Sökanden vill bygga stadsradhus, kedjehus och/eller småhus.
Avvaktar avtal om medfinansiering

Byggnadsnämnden beslutade under 2017 att avvakta med detaljplanering på Ön tills ett nytt avtal om medfinansiering för utbyggnad av infrastrukturen är framtaget och undertecknats av berörda parter. Med anledning av detta är det inte möjligt att nu meddela när planerna kan förväntas antas.

Bild: Umeå kommun