Nyheter

Beviljat bygglov för en påbyggnad och ett nytt punkthus på Grubbe

På Grubbe, vid korsningen Lagmansgatan och Kungsgårdsvägen  Umeå, ska ett nytt punkthus med sex våningar byggas och ett befintligt flerbostadshus byggas på med två våningar. Delar av den nya byggnaden blir placerad på prickmark (mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen). Byggnadsnämnden har dock gjort bedömningen att det är en mindre avvikelse och beslutat att bevilja bygglovet.

Ärendet var uppe i byggnadsnämnden under mötet i december och kontorets förslag till beslut var avslag på ansökan. Anledningen var att ansökan innebar en avvikelse från detaljplanen. En enig nämnd ansåg dock att lovet kunde beviljas och därför återremitterades ärendet så att grannarna kunde höras.

– De synpunkter som inkommit har inte gjort att nämnden ändrat sin uppfattning. Det här innebär ytterligare ett tillskott med bostäder till Grubbe. Flera av husen inom det här området står inför större renoveringar med möjlighet till påbyggnad. Det här projektet kan visa möjliga lösningar för övriga fastigheter inom området, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.