Nyheter

Sagax investerar 200 miljoner kronor

Sagax har genom fem separata transaktioner avtalat om förvärv av åtta fastigheter i Nederländerna, tre fastigheter i Paris samt en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 200 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 19 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 8,2 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 76 %. Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2019.