Nyheter

Regeringsförhandlingarna: Kostnadsräntan för uppskov av bostadsvinster kan försvinna

Flera skatteförändringar genomförs om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet blir av skriver Dagens Nyheter. Kostnadsräntan för uppskov av bostadsvinster kan försvinna och flygskatten återinförs på den tidigare nivån.

Om skatten på uppskovsbelopp tas bort är det ettg beslut som bör gynna rörligheten på bostadsmarknaden.

Många bostadsexperter har kritiserat den låga rörligheten på bostadsmarknaden. Skatt på vinstuppskov, som infördes som den del av finansieringen när fastighetsskatten sänktes dramatiskt, är en viktig inlåsningfaktor.

Skärpta amorteringskrav är en annan regel som bromsar, då en flytt och nya lån ofta leder till ökade amorteringar.

Räntan på uppskjuten reavinstskatt vid bostadsaffärer är 0,5 procent på den vinst man begär uppskov med. Det innebär att ett uppskov på 1 miljon kronor årligen beskattas med cirka 5.000 kronor. Skatteskulden är 220.000 kronor på en miljon kronor i vinst, då skattesatsen är 22 procent.

På senare år har många bostadsägare tagit lån för att betala av uppskjuten skatt, eftersom låga bolåneräntor gjort det till en lönsam affär.

Enligt Dagens Nyheter innebär uppgörelsen också att flygskatten ska tillbaka till sin tidigare nivå. Den sänktes i och med att Alliansens budget gick igenom riksdagen i december.