Nyheter

Politiska ambitioner på bostadsmarknaden måste också genomföras

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som presenterades idag innehåller flera goda reformambitioner på bostadsmarknaden.

Den tillträdande regeringen behöver nu snabbt omsätta dessa ambitioner till konkreta regelförändringar för att överenskommelsen ska leda till en fungerande bostadsmarknad.

Den sakpolitiska överenskommelsen innefattar flera reformer på det bostadspolitiska området bland annat införandet av fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder och reformer av det kollektiva hyresförhandlingssystemet genom införandet av ett oberoende skiljedomsinstitut och tydliga tidsgränser för de årliga hyresförhandlingarna.

– Det är bra att utgångspunkterna för en ny regering innehåller ambitioner för en bättre fungerande bostadsmarknad. I nuläget är det svårt att bedöma hur stora effekter dessa ambitioner verkligen får och hur regeringen kommer att lyckas genomföra dessa, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige och fortsätter.

– Det är bra att överenskommelsen innehåller några steg som av utkastet förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, och det kommer att också krävas åtgärder i det befintliga hyressättningssystemet som möjliggör förhandlingar mellan likvärdiga parter, där Hyresgästföreningen inte kan hålla fast vid sitt veto och där det finns en fungerande från parterna fristående tvistelösning. Att överenskommelsen adresserat dessa frågeställningar känns rimligt.

Ambitioner om förändringar av bostadspolitiken är en god utgångspunkt men behöver också snabbt omsättas i konkreta regelförändringar för att ge effekt. Det är bra att uppgörelsen adresserar reavinstskatten, förenklingen avseende plan- och byggprocessen, riksintressen och inte minst förslagen avseende svarta hyreskontrakt.

– Jag hoppas att den tillträdande regeringen och dess stödpartier nu tar bostadsfrågorna på största allvar och verkligen genomför förändringar som möjliggör för en fungerande bostadsmarknad. Det vore ett misslyckande för alla de som idag behöver en bostad om regeringen missar den chans som nu finns att genomföra förändringar i regelverken som möjliggör för människor att förverkliga sina drömmar genom att de kan lösa sitt boende, säger Reinhold Lennebo.