Nyheter

Skanska renoverar postkontor i New York City för cirka 3 miljarder kronor

Skanska USA har tecknat avtal med fastighetsutvecklaren Vornado Realty Trust om att slutföra den sista renoveringsfasen av James A. Farley Post Office Building på Manhattan, NYC, USA. Kontraktet är värt USD 339 M, cirka 3 miljarder kronor, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska utveckla cirka 79 000 kvadratmeter kontor och detaljhandelslokaler och slutföra restaureringen av Farley-byggnadens historiska fasad. Skanska ska också ansvara för utveckling och installation av ny mekanik, elektronik, VVS och annan bygginfrastruktur.

Projektet är påbörjat och fortsätter in i 2021.