Nyheter

Jula Holding-koncernen utvecklas

Jula har historiskt kanske främst förknippats med handel i varuhus och över nätet. Ur handeln har även en koncernväxt fram med verksamheter inom flera olika områden.

– När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter. Några av dessa olika verksamheter har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holding-koncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter för verksamheterna att stärka varandra, säger Karl-Johan Blank, Jula Holding-koncernens ägare och koncernchef.

I koncernen är Jula Holding det exekutiva ägarbolaget. Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

Familjekoncern
Jula Holding-koncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även sönerna Christian och Fredric. Styrelsearbetet leds av Peder Larsson.

Långsiktighet är tillsammans med oberoendet viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska ha långa perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer.

Nygammal VD
Ny VD för Jula Holding-koncernen blir Joachim Frykberg.

Joachim har sedan 2011 varit VD för Jula AB, en position som han behåller tillsammans med det nya uppdraget.

Det är givetvis spännande att ta sig an nya utmaningar, samtidigt känns koncernen som ett naturligt steg för utvecklingen av Jula. Den grundläggande koncerntanken är att bredda värdekedjan med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben, säger Joachim Frykberg.

Tanken är att de olika delarna av koncernen, Handel, Fastigheter, Finans och Logistik, bildar en stark helhet där effektiviteten utvecklas genom lönsamma synergier mellan koncernens olika delar.

Företagsinformation

Jula grundades 1979 som ett familjeföretag. Karl-Johan Blank, Julas ägare, har varit med från starten och byggt upp företaget. Julas huvudkontor och centrallager finns i Skara, Sverige.

Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Jula har cirka 3000 anställda, en stark e-handel och totalt 99 varuhus, 53 i Sverige, 34 i Norge och 12 i Polen.

2018 omsatte Julakoncernen cirka 7 miljarder SEK.

Sedan några år har Jula Holding-koncernen utvecklas med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans och Logistik.

Bilde;
Karln-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef .
Foto: Jula AB