Nyheter

Kampanj ska få fler att radonsanera

I samband med att radonbidraget nu återinförs startar Boverket en kampanj för att fler ska sanera sina hus från radon. Omkring 250 000 småhus och villor i landet har för höga halter av radon, vilket ökar risken för lungcancer.

– Vår förhoppning är att fler ska ta chansen att sanera sina hus nu när det är möjligt att få ersättning. Det är ett enkelt sätt att få ett hälsosammare hem och känna sig säker, säger Joakim Thunborg, expert på Boverket.

Regeringen har avsatt totalt 34 miljoner kronor för radonbidrag till småhusägare under 2019. Radonbidraget innebär att du kan få stöd för 50 procent av kostnaden eller max 25 000 kronor. Alla husägare kan söka, förutsatt att huset är minst två år gammalt och radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3. Första steget är att undersöka radonhalten. Det görs med hjälp av mätdosor som kan beställas på nätet och kostar cirka 500 kronor per par.

– Alla typer av hus kan ha för höga halter av radon, eftersom radon finns i mark, byggnadsmaterial och hushållsvatten. Oavsett var du bor i landet, bör du kolla radonet, säger Helena Svensson som är jurist och som arbetar med radonbidraget.

Ungefär 500 lungcancerfall om året förorsakas av radon. Om du bor i ett hus med hög radonhalt under flera år ökar risken att drabbas av lungcancer. Störst risk löper rökare eller före detta rökare.

Läs mer om radon och Boverkets kampanj på: www.boverket.se/radon