Nyheter

Prognos: Byggbranschen inleder 2019 med fler jobb

Arbetsgivare inom byggbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent, på ungefär samma nivå som föregående kvartals prognos på +13 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen är +12 procent, vilket innebär att arbetsgivare tror på många fler jobbtillfällen under det första kvartalet 2019. Jobbprognosen ligger stabilt på ungefär samma nivå som föregående kvartals optimistiska prognos på +13 procent, och är rejält starkare än för motsvarande period 2018. Då låg prognosen på bleka +1 procent.

– Det är glädjande att så många svenska arbetsgivare tror på att inleda det nya året med fler jobbtillfällen, framför allt inom byggbranschen. Under hösten har medier rapporterat om en oro för att byggboomen snart kommer avta, men den avspeglas inte i arbetsgivarnas jobbprognos för det kommande kvartalet, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

I Sverige som helhet förväntar sig arbetsgivarna en stabil takt för jobbtillväxten med en sysselsättningstrend på +5 procent. Det är en minskning jämfört med föregående kvartals prognos som låg på +8 procent, men prognosen för första kvartalet 2019 är relativt stabil i jämförelse med motsvarande period förra året.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
• Hotell- och restaurangbranschen, +12 procent
• Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +12 procent
• Byggbranschen, +12 procent
• Tillverkningsindustrin, +7 procent